Positief effect van leesplezier op woordenschat, spelling en... wiskunde!

Woensdag 19 Maart 2014

← Terug naar overzicht

Als je nog een extra reden zoekt om mee te doen met De Leesrace, dan moet je dit artikel lezen. Een grootschalig onderzoek van the University of Londen bij 10- tot 16-jarigen heeft aangetoond dat lezen voor je plezier positieve effecten heeft op je woordenschatontwikkeling, spellingscapaciteiten en ook op je wiskundige vaardigheden.

"Het valt dus niet te verbazen dat de onderzoekers ervoor pleiten dat alle betrokken partijen (ouders, leerkrachten, overheid, organisaties die lezen bevorderen) leesplezier bij de jeugd nog sterker proberen te stimuleren. In deze moderne multimediale tijden lijkt dat lastig: jongeren krijgen zoveel andere prikkels aangeboden, vooral via de computer en sociale media. Maar dat laatste kan net een troef zijn: moderne technologie kan leesplezier immers ook vergroten, onder andere via e-readers, de beschikbaarheid van digitale kranten op het web, weblinks naar verfilmingen van verhalen en romans, en de mogelijkheden die jongeren hebben om zelf een filmpje te maken rond een gelezen verhaal of het op een creatieve manier met anderen te delen."

Het hele artikel lezen? Dat kan hier:

http://duurzaamonderwijs.com/2014/03/18/het-effect-van-leesplezier-op-woordenschat-spelling-en-wiskundeprestaties/