Tine Kuypers
Stichting Lezen
Frankrijklei 130/4
2000 Antwerpen
03 201 00 32
deleesrace@stichtinglezen.be

De Leesrace is een project van Stichting Lezen.
Stichting Lezen wordt gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren.
www.stichtinglezen.be